ติดต่อเรา

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหิดล


ชั้น 2 ห้อง 202 อาคารสำนักงานอธิการบดี
เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทรศัพท์: (+66)-2849-6220, (+66)-2849-6223

โทรสาร: (+66)-2849-6274

E-Mail: mucerif.mahidol@gmail.com

Facebook: www.facebook.com/mucerif

Website: https://sp.mahidol.ac.th

ส่งข้อความถึงเรา